Kontakt a obchodní podmínky pro aroma-lampy

Všeobecná ustanovení

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.aroma-lampy.cz je firma Mediatora spol. s r.o., IČO: 24704792. Adresa provozovny Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 5.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aroma-lampy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Uskutečnění objednávky na našich internetových stránkách, znamená úplný souhlas klienta s všeobecnými podmínkami prodeje.

Právní vztahy mezi internetovým obchodem aroma-lampy.cz a klientem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se výlučně všeobecnými podmínkami prodeje, příp. zvláštními podmínkami, řádně zveřejněnými na internetových stránkách aromadoma.cz. Jakékoliv podmínky, které nejsou v souladu s těmito všeobecnými či zvláštními podmínkami prodeje, jsou neplatné. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel

Internetový obchod www.aroma-lampy.cz si vyhrazuje právo všeobecné podmínky prodeje kdykoliv změnit. Platné všeobecné prodejní podmínky jsou ty, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách www.aroma-lampy.cz ke dni uskutečnění objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách aroma-lampy.cz a to prostřednictvím aplikace internetového obchodu, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství zboží za stanovenou cenu, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

Vyřízení objednávky

Internetový obchod aroma-lampy.cz se zavazuje splnit objednávku klienta v okamžiku, kdy objednávku klienta schválí a potvrdí její akceptaci klientovi e-mailem. Zboží skladem expedujeme většinou do 48h, ostatní dle informační doby dodání.

Dodací a dopravní podmínky

Zboží skladem expeduje většinou následující pracovní den od potvrzení objednávky (před vánočními svátky se dodací lhůty prodlužují díky většímu množství objednávek). V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu následující pracovní den ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího (nejpozději do 48 hodin - v pracovní dny). Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

  • dobírkou - peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště
  • převodem/složením na účet prodávajícího – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby Vás budeme informovat o odeslání zboží.

Doprava:

Doručení a způsoby platby

Při objednávce nad 3.000,- je poštovné zdarma!


1) Na dobírku

Vybrané zboží bude zasláno na adresu příjemce, zákazník zaplatí kupní cenu při převzetí zboží.

- Česká pošta – doprava za 150 Kč

- PPL – doprava za 140 Kč

 

2) Předem – bankovní převod

Platbu zašlete předem na náš účet

548 844 0028/5500

- Česká pošta – doprava za 130 Kč

- PPL – doprava za 120 Kč

 

3) Osobní odběr

Platba v hotovosti při přebírání zboží v jednom z našich skladů.

 

Objednávka

Každý kupující obdrží na email potvzení objednávky, včetně její rekapitulace.

 

Expedice:

Zboží označené jako skladem je expedováno zpravidla do 48h (před vánočními svátky se lhůty většinou prodlužují díky většímu množství objednávek). Ve většině ostatních případů je zboží předáno dopravci (Česká pošta nebo PPL) mezi 1-2 týdny.

 

Záruka a reklamace

Záruční doba na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne předání zboží. Reklamace vyřizujeme v souladu s obchodním zákoníkem. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.

V případě, že Kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží musí Kupující přiložit písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace a doklad o zaplacení.

Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, je třeba poškozený balík nafotit a poslat fotku na e-mail Prodejce spolu se soupisem poškozeného zboží, a to do 24 hodin od převzetí objednávky.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20 % a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Výjimku tvoří situace, kdy došlo k zveřejnění špatné ceny a to lidskou chybou nebo chybou systému.

Platnost objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2011.

    Darečky.cz