Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů

Dodavatel: Adrop
Jezdíte rádi autem, ale už jste získali nějaké body za rychlou jízdu, špatné parkování apod.? Máte na „kontě“ méně jak 10 bodů a chtěli byste si max. 3 body odečíst? Absolvujte naší školu smyku s odpočtem bodů. Popis Školení se mohou zúčastnit řidiči, kte Více
  • Dostupnost: 24 dní
  • Kod výrobku: 00380
Cena:4 620,- Kč
bez DPH 3 850,-

Zboží nelze momentálně objednat

Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů

Jezdíte rádi autem, ale už jste získali nějaké body za rychlou jízdu, špatné parkování apod.? Máte na „kontě“ méně jak 10 bodů a chtěli byste si max. 3 body odečíst? Absolvujte naší školu smyku s odpočtem bodů.

Popis

Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených více než 6ti body za jeden přestupek. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil "školení bezpečné jízdy", vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn., že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě.

Řidiči, kteří doloží žádost o odečtení bodů z registru u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností tímto potvrzením, budou, splňují-li ke dni absolvování školení kriteria potřebná k přijetí ke školení, odečteny 3 body.

Podmínky

Školení je určeno pro řidiče od 18 let s platným řidičským průkazem, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu.

Řidič musí splnit:

• nesmí mít v evidenci řidičů více než 10 bodů,

• nesmí mít 1 přestupek ohodnocený 6 a více body,

• musí doložit aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče.

V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil.

Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

Čas

Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28.dubna 2008. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

Na školení se musí zájemce dostavit minimálně s 15 minutovým předstihem, aby mohl doložit potřebné dokumenty, tzn. průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, případně cestovní pas), řidičský průkaz a zákonné pojištění vozidla. Vozidlo, se kterým se školení zúčastní, musí splňovat veškeré povinnosti pro provoz na veřejných komunikacích. Každý musí mít vozidlo a je povinen dostavit se ve stavu způsobilém k řízení vozidla.

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí jako jsou:

• teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

• nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení,

• důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel,

• prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy.

V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

V žádném případě nelze zaměňovat se standardním kurzem bezpečné jízdy (školy smyku)!

Počet účastníků

Tento dárek je určen pouze pro 1 osobu a není možný doprovod další osoby.

Diváci

Není povolena účast necvičícího doprovodu na učebně, ve vozidle, ani v prostoru výcvikových ploch!

Sezóna

Celoročně.

Měli byste vědět

Další podmínky Vám budou sděleny v informativním letáku, který je součástí dárkového balení.

Jelikož se musíme řídit vyhláškou Ministerstva dopravy, tento zážitek nelze směnit za žádný jiný zážitek z naší nabídky ani požadovat navrácení peněz. Zážitek lze pouze darovat jiné osobě, která splní dané požadavky.

Prosíme Vás proto, abyste si opravdu přečetli podmínky, které musíte splňovat. Děkujeme.

Rezervace termínu

Co nejdříve. Výběr termínu se řídí nabídkou provozovatele.

Varianta Pro 1 osobu (Most)
Darečky.cz