Krbová kamna MASTERFLAMME ® Medie I, hnědá - sametová

Dodavatel: HS Flamingo
Krbová kamna Masterflamme díky své masivní konstrukci zastupují vysoce kvalitní segment trhu. Trubkové řešení spalovací komory zajišťuje velmi nízkou roztažnost materiálu, vysokou kvalitu a dlouhou životnost celého zařízení. Trubky zaručují maximální pře Více
  • Dostupnost: Skladem
  • Kod výrobku: HSF41-017
Cena:22 490,- Kč
bez DPH 18 587,-

Zboží nelze momentálně objednat

Krbová kamna Masterflamme díky své masivní konstrukci zastupují vysoce kvalitní segment trhu. Trubkové řešení spalovací komory zajišťuje velmi nízkou roztažnost materiálu, vysokou kvalitu a dlouhou životnost celého zařízení. Trubky zaručují maximální předání tepla a velmi rychlé ohřátí vzduchu proudícího v trubkách. Tento princip vytápění zajišťuje rovnoměrné rozdělení teplého vzduchu nejen po místnosti, kde stojí kamna, ale také do dalších místností.

Použité materiály pocházejí od největších zpracovatelů železa, kteří zajišťují stálé a kvalitní dodávky. Kamna Masterflamme se mohou také pyšnit splněním nejpřísnějších technických norem, které určují největší výrobní země nejen v Evropě, a v těchto zemích jsou velmi žádaná.

Dokonalé spalování
zajišťuje inteligentní přísun primárního, sekundárního a terciálního vzduchu do spalovací komory.

dokonalé spalování - Masterflamme

Spolehlivé Tří-bodové zavírání
bezproblémová oblusluha po mnoho let je pro nás důležitá. Tří-bodové zavírání zajišťuje správné a dlouhodobé funkční zavírání dvířek spalovací komory

Tří-bodové zavírání Masterflamme

Dvouplášťová konvekční kamna
ve spodní části nasávají trubky studený vzduch, který se průchodem pláště velmi rychle ohřívá a je vyfukován do místnosti.

Dvouplášťová konvenční kamna Masterfalmme


Možnost ohřevu jídel
horní plotna může sloužit pro rychlý ohřev jídel.

Možnost ohřevu jídla Masterflamme

Fénový efekt - teplo do několika minut
krbová kamna Masterflamme lze použít při vytápění obytných a rekreačních objektů. Díky rychlé vytápěcí schopnosti a velikosti spalovací komory jsou také velice oblíbená ve výrobních dílnách, skladech a jiných průmyslových prostorech. Krbová kamna Masterflamme maji díky své unikátní konstrukci jedinečnou schopnost rychlé tvorby tepla a jeho plynulou a rovnoměrnou distribuci. Studený vzduch je vespodu nasáván do trubek které tvoří přímo spalovací komoru. Tím dochází k bezprostřednímu ohřevu vzduchu a jeho vyfukování zpět do místnosti. Díky tomuto “Fénovému efektu” umí kamna Masterflamme během velice krátké doby předat velké množství tepla a rovnoměrně ho distribuovat do vytápěných prostor.

Fénový efekt Masterflamme

Eko-Air-In zajištuje centrální přísun vzduchů pomocí externího nasávání ze zadní části kamen. Kompletní spalovací proces je řízen pouze jedním ovládacím prvkem v pravém dolním rohu krbových kamen. Systém Eko-Air-In stejně tak zajišťuje bezpečnost před výbuchem plynných částí pomocí plynulého přisávání čerstvého vzduchu. Tento inovativní prvek zajišťuje vysokou účinnost, snížení spotřeby paliva až o 40% a zejména šetrnost k životnímu prostředí. Množství popela je minimální.

Krbová kamna Masterflamme splňují nejpřísnější evropské CE normy (EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

Thanks to its massive construction, the Masterflamme wood stove is positioned in the high quality market segment. The combustion chamber’s tube design limits material expansion thus ensuring high quality and a long lifetime of the stove. The stove’s tubes provide maximum heat transfer as the air flowing through the tubes is rapidly heated. This heating principle also ensures an even distribution of warm air not only in the room where the stove is standing but also to other rooms.

The materials used for its construction come from the largest steel producers providing consistency and quality. The Masterflamme wood stove also boasts adherence to the strictest technical norms, defined by the largest producing countries in Europe and abroad, and they are greatly demanded in these countries.

Perfect combustion
Ensures an intelligent delivery of primary, secondary and tertiary air into the firebox.

Reliable three-point locking system
Many years of problem-free operation is important for us. The three-point locking system ensures the proper and long functioning locking of the firebox door.

Double-walled convection wood stove
Cold air is drawn into the tubes at the bottom the stove, it is heated up rapidly as it travels upwards to be blown out into the room.

Option to heat food
The top hotplate can be used for quickly heating food.

Fan effect - heat within minutes
The Masterflamme wood stove can be used for heating residential as well as recreational buildings. Thanks to its rapid heating ability and the size of its firebox it is also very popular in workshops, warehouses and other industrial areas. The Masterflamme wood stove has, thanks to its unique design, an exceptional ability to quickly create heat and to distribute it continuously and evenly. Cold air is drawn in from underneath into the tubes which form the combustion chamber itself. This directly heats the air that is blown back into the room. Thanks to this fan effect, the Masterflamme wood stove can deliver lots of heat in a very short time and distribute it evenly into the heated area.

Eko-Air-In ensures a central air supply by drawing outside air into the rear part of the stove. The entire combustion process is controlled using only a single control element in the bottom right corner of the wood stove. The Eko-Air-In system also provides protection against the explosion of gaseous particles by continuously drawing in fresh air. This innovative element ensures high efficiency, lowers fuel consumption by up to 40% and is particularly environmentally friendly. The amount of ash is minimal.

Masterflamme wood stoves meet the strictest European CE norms (EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

Krbová kamna Masterflamme díky své masivní konstrukci zastupují vysoce kvalitní segment trhu. Trubkové řešení spalovací komory zajišťuje velmi nízkou roztažnost materiálu, vysokou kvalitu a dlouhou životnost celého zařízení. Trubky zaručují maximální předání tepla a velmi rychlé ohřátí vzduchu proudícího v trubkách. Tento princip vytápění zajišťuje rovnoměrné rozdělení teplého vzduchu nejen po místnosti, kde stojí kamna, ale také do dalších místností.

Použité materiály pocházejí od největších zpracovatelů železa, kteří zajišťují stálé a kvalitní dodávky. Kamna Masterflamme se mohou také pyšnit splněním nejpřísnějších technických norem, které určují největší výrobní země nejen v Evropě, a v těchto zemích jsou velmi žádaná.

Dokonalé spalování
zajišťuje inteligentní přísun primárního, sekundárního a terciálního vzduchu do spalovací komory.

Spolehlivé Tří-bodové zavírání
bezproblémová oblusluha po mnoho let je pro nás důležitá.

Dvouplášťová konvekční kamna
ve spodní části nasávají trubky studený vzduch, který se průchodem pláště velmi rychle ohřívá a je vyfukován do místnosti

Možnost ohřevu jídel
horní plotna může sloužit pro rychlý ohřev jídel.

Fénový efekt - teplo do několika minut
krbová kamna Masterflamme lze použít při vytápění obytných a rekreačních objektů. Díky rychlé vytápěcí schopnosti a velikosti spalovací komory jsou také velice oblíbená ve výrobních dílnách, skladech a jiných průmyslových prostorech. Krbová kamna Masterflamme maji díky své unikátní konstrukci jedinečnou schopnost rychlé tvorby tepla a jeho plynulou a rovnoměrnou distribuci. Studený vzduch je vespodu nasáván do trubek které tvoří přímo spalovací komoru. Tím dochází k bezprostřednímu ohřevu vzduchu a jeho vyfukování zpět do místnosti. Díky tomuto “Fénovému efektu” umí kamna Masterflamme během velice krátké doby předat velké množství tepla a rovnoměrně ho distribuovat do vytápěných prostor.

Eko-Air-In zajištuje centrální přísun vzduchů pomocí externího nasávání ze zadní části kamen. Kompletní spalovací proces je řízen pouze jedním ovládacím prvkem v pravém dolním rohu krbových kamen. Systém Eko-Air-In stejně tak zajišťuje bezpečnost před výbuchem plynných částí pomocí plynulého přisávání čerstvého vzduchu. Tento inovativní prvek zajišťuje vysokou účinnost, snížení spotřeby paliva až o 40% a zejména šetrnost k životnímu prostředí. Množství popela je minimální.

Krbová kamna Masterflamme splňují nejpřísnější evropské CE normy (EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

Elektronická regulace Ne
Norma EN 13229, BlmSchV - Stufe 2, DINplus, Flamme Verte
MATERIAL ocelový plech
Spotřeba paliva 3,5
Provozní tah 12
Typ kamen teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční
ZARUKA 5 let
Rozměr skla (Š x V) 360x450 R340
Délka polen 46
VAHA 152
Průměrná teplota spalin 299
Emise CO (Při 13% O2) 0,093
Výhřevnost 160 - 320
Vývod spalin 150
Účinnost 79
Rozsah celkového výkonu 8 - 16
Jmenovitý výkon celkový 12
Palivo dřevo, dřevěné brikety
Klapka Ne
Externí přívod vzduchu Ano
Průměr externího přívodu vzduchu 120
Deflektor (clona) Ano
Sekundární spalování Ano
Terciální přívod vzduchu Ano
Oplach skla Ano
Typ skla panoramatické
Výrobce HS Flamingo s.r.o.
Varná plotna Ano
BARVA hnědá - sametová
Zák. 201/2012 Sb. od 2018 Ano
Darečky.cz